مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:آگاهی بخشی به قضات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی

  عنوان کامل پایان نامه :  نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قسمتی از متن پایان نامه :    ويژگي‌هاي كنوانسيون كنوانسيون ميراث جهاني ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

استفاده از آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور -دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قسمتی از متن پایان نامه :    1.     کنوانسیون حمایت از میراث ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

ارائه استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور -پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قسمتی از متن پایان نامه :    1.     کنوانسیون یونیدرویت پیش‌نویس کنوانسیون، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ظاهراً تساوی و برابری را که غرب در حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع شناسایی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف

  عنوان کامل پایان نامه :  وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه قسمتی از متن پایان نامه :   : نتیجه وقف مسئله ای که در این قسمت به آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

  عنوان کامل پایان نامه :   تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن قسمتی از متن پایان نامه :   فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت گذشته از كشورهاي عضو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:توضیح درباره ی نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت

  عنوان کامل پایان نامه :  توضیح درمورد ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی قسمتی از متن پایان نامه :   – نحوه رسیدگی در رکن استیناف جریان رسیدگی در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر- پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور قسمتی از متن پایان نامه :   بيان مسئله پدیده­های اجتماعی که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسي وظايف و عملكرد سازمان تجارت جهاني -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  تعامل سازمان گمرك جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني قسمتی از متن پایان نامه :   وظايف،‌عضويت و دستورالعمل هاي سازمان  بند اول- نحوه عضويت عضويت به ادامه مطلب…

By 92, ago