مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

ارائه موثرترین روش جهت حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  توضیح درمورد ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی قسمتی از متن پایان نامه :   تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی خصوصيت بارز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

موثرترین روش حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی-دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  توضیح درمورد ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی قسمتی از متن پایان نامه :   مقدمه فصل هفتم منشور به شورای امنیت حق داده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

کاهش تلفات و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی-پايان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی  قسمتی از متن پایان نامه :   چه تعارضی بین مداخله بشر دوستانه با اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد :تعیین حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه غیر بین المللی

  عنوان کامل پایان نامه :  مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی  قسمتی از متن پایان نامه :   تعریف کلاسیک مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه بین المللی و غیر بین المللی

  عنوان کامل پایان نامه :  مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی  قسمتی از متن پایان نامه :   : پس از تصویب منشور ملل چه مداخلاتی صورت پذیرفت و چه مشرو عیتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

  عنوان کامل پایان نامه :  کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه قسمتی از متن پایان نامه :   1-1.    سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:پیشگیری از بعضی تخلفات اداری تجدید نظر در قوانین موجود

  عنوان کامل پایان نامه :  کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه قسمتی از متن پایان نامه :   1-1.    ادله شرعی جرم انگاری رشوه 1-1-1.    قرآن مشهورترین دلیل قرانی حرمت ادامه مطلب…

By 92, ago