مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا قسمتی از متن پایان نامه :   از جهت مدت اعتبار (ايجاب ساده ومهلت دار) پيش ازاين گفته شد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق قسمتی از متن پایان نامه :   اغفال مجنی علیه اغفال و فریب مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

  عنوان کامل پایان نامه :  اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک قسمتی از متن پایان نامه :   اهلیت اشخاص اشخاص به دو گروه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:شناسایی تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات قسمتی از متن پایان نامه :   مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم درست می باشد که انگیزه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی قوانین داخلی و بین المللی در حمایت از سالمند آزاری-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن قسمتی از متن پایان نامه :    مرحله پیری یاشیخوخیت؛ آخرین دوران ومرحله پیری کامل می باشد.شخص دراین زمان عملا به انتهای ادامه مطلب…

By 92, ago