مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی

  عنوان کامل پایان نامه :  توضیح درمورد ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی قسمتی از متن پایان نامه :   موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه[1] مانند مسائلي كه در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد :آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

  عنوان کامل پایان نامه :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان قسمتی از متن پایان نامه :   جنون متهم جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری می باشد و با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست عنوان                                      صفحه چکیده                                                1 مقدمه                                                2 فصل اول: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی -پايان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    نظریه پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    قواعد مشترک اشخاص حقوقی : 1) اسناد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد :موارد مهم درمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی : گفتیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی -پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت کیفری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی موارد مهم در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا – پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: با سپری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان قسمتی از متن پایان نامه :    توجیه وپیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی : ادامه مطلب…

By 92, ago