مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه-پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه قسمتی از متن پایان نامه :   : مفهوم هویت انسانی تعریف هویت نخستین بار توسط “اریکسون” ارائه شد و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

اوراق بهادار اسلامی و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف-دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار سوم :‌وقف در کشورهای غیر اسلامی همان گونه که اظهار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

ارائه راهکارهای در صورت اختلاف و تبعیض در روابط تجاری کشورهای عضو و غیر عضو سازمان-پايان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :   تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار­ دوم: تغییرات ساختاری 1980[1] در دهه 1980 تغییرات بنیادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه بین المللی -دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی  قسمتی از متن پایان نامه :   : مفاهیم و تاریخچه مداخله بشر دوستانه و تحول صورت پذیرفته آن بعضی از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان تأثیر توافق ژنو بر برنامه هسته ای ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران قسمتی از متن پایان نامه :   – برنامه هسته­ای ایران قبل از انقلاب: برنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع نقش سازمان گمرك جهاني در تسهيل تجارت

  عنوان کامل پایان نامه :  تعامل سازمان گمرك جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني قسمتی از متن پایان نامه :   –  پيشينه سازمان تجارت جهاني در اوج جنگ جهاني دوم و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسي وظايف و عملكرد سازمان تجارت جهاني -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  تعامل سازمان گمرك جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني قسمتی از متن پایان نامه :   وظايف،‌عضويت و دستورالعمل هاي سازمان  بند اول- نحوه عضويت عضويت به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»-پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»  قسمتی از متن پایان نامه :   چهارچوب نظری تحقيق کوشش بر این می باشد که ابعاد مختلف حقوق بشردوستانه، مشروعیت ادامه مطلب…

By 92, ago