مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

  عنوان کامل پایان نامه :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست عنوان صفحه   چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2 1-کلیات،مفاهیم،تعاریف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:تعیین کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

  عنوان کامل پایان نامه :  کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه قسمتی از متن پایان نامه :   جرایم گروه سوم: جرایمی که هم از ناحیه کارکنان دولت می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:تعیین مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی قسمتی از متن پایان نامه : . : معنا و مفهوم مسئولیت بند اول: معنای لغوی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای -پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای  قسمتی از متن پایان نامه : اظهار مسئله همراه با گسترش، توسعه جامعه بشری و پیچیدگی روابط اجتماعی در ابعاد گوناگون اعمال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه با موضوع بررسی مسئولیت مدنی سقط جنین درفقه اسلامی وقانون مدنی

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین  قسمتی از متن پایان نامه :   مسئولیت مدنی مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور دارایی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی قسمتی از متن پایان نامه :    انواع فساد به طور کلی موارد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع بررسي سوابق و تجارب ملي و بين المللي در تهيه و تدوين برنامه هاي ارزیابی خطر

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي سوابق و تجارب ملي و بين المللي در تهيه و تدوين برنامه هاي ارزیابی خطر قسمتی از متن پایان نامه :   موزه هاي مردم شناسي فرهنگ، آداب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

رابطه حکم حکومتي با منطقه الفراغ -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه : مطالعه نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی قسمتی از متن پایان نامه :   شکوفايي نظريه منطقه الفراغ بسياري از عناصر نظريه شهيد صدر ادامه مطلب…

By 92, ago