پایان نامه حقوق

ترکیب عوامل سه گانه و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان -دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   طبقه بندی عوامل بازدارنده    بایستی توجه داشت که طبقه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد :استفاده از آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور

  عنوان کامل پایان نامه :  نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قسمتی از متن پایان نامه : از الزامات تکریم متقابل میان جوامع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:ارائه تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات

  عنوان کامل پایان نامه :   تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی وضع آیین حل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم-دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . تفاوت سبب و علت سبب غیر از علّت می باشد. «می توان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی وتبیین مسئولیت مدنی سقط جنین درفقه اسلامی وقانون مدنی ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین  قسمتی از متن پایان نامه :   – ممنوعیت و مشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی در فقه اسلامى این مسئله از جنبه‏هاى ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین-دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی قسمتی از متن پایان نامه :   1-1-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی مهمترین سند بین المللی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد :تعیین جایگاه حقوق حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری قسمتی از متن پایان نامه :   13 اصل منع شكنجه در اخذ اقرار؛ اقرار اخبار به حقي می باشد كه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:ارائه راهکارهای لازم برای رعایت حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری قسمتی از متن پایان نامه :   تفسیر سکوت این تصور هست که افراد بی گناه توضیحات لازم را درمورد ی ادامه مطلب…

By 92, ago