مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

نقش اعتقادات دینی در متعادل نمودن گرایشات مجرمانه و انحرافات-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه قسمتی از متن پایان نامه :   دین دین در لغت در معنای آیین،کیش،راه،روش آمده می باشد.[1]در زبان انگلیسی کلمه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده فارسی………………………….. 1 مقدمه……………………………….. 2 الف) اظهار موضوع………………………. 3 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی-دانلود پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران  قسمتی از متن پایان نامه :   بند دوم:ويژگي هاي نظام تك مجلسي به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران  قسمتی از متن پایان نامه :   : ساختار قوه مقننه تحقق نظام مردم سالار و حق حاكميت مردم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی جایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران -دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران  قسمتی از متن پایان نامه :   : قوه مقننه قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) ادامه مطلب…

By 92, ago