پایان نامه حقوق

تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت شخصیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه-دانلود پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه: هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و تحلیل جرم قاچاق بشر به قصد فحشاء قسمتی از متن پایان نامه :   ) فحشا فحشا[1] را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک-پايان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل قسمتی از متن پایان نامه :   مقدمه   در این فصل، در مبحث اول، آغاز تعریفی از کودک و اینکه در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان اقدامات شورای اروپا برای رفع چالش های حقوقی،رسانه های نوین

  عنوان کامل پایان نامه :  وضعیت حقوقی رسانه های جدید با تکیه بر مصوبات شورای اروپا قسمتی از متن پایان نامه :   :  مفهوم رسانه جدیدافراد در محیط اطلاعاتی به واسطه ارتباط شخصی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی موانع ماهوی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری

  عنوان کامل پایان نامه :  موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران قسمتی از متن پایان نامه :   اظهار مسئله هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران قسمتی از متن پایان نامه :   مطالعه عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ادامه مطلب…

By 92, ago