مقالات و پایان نامه ها

اصول اساسی زمامداري سیاسی و حکومت از دیدگاه جامعه شناختی در نهج البلاغه چیست و راه هاي نیل به عملیاتی کردن آن ها در جوامع امروزي مانند نظام سیاسی اجتماعی ایران کدامند؟ – ارتباط بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   تعاریف عملیاتی متغیر مشارکت: دراین پژوهش، به حضور افراد جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی قوانين مبارزه با مواد مخدر و چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي كشور

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور قسمتی از متن پایان نامه :   سياست­هاي کلي نظام در مبارزه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار اول:دوره اول قانون­گذاري از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

راهکارهای برای رعایت حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری ایران -پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری قسمتی از متن پایان نامه :   مبنای حق سکوت این حق از زمانی که وارد حقوق شده، موضوع بحث و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا  قسمتی از متن پایان نامه :   ماهواره های پخش مستقیم بر اساس مقررات رادیویی «ITU» خدمات پخش ماهواره ادامه مطلب…

By 92, ago