پایان نامه حقوق

عوامل بازدارنده مشارکت زنان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی-پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش تاریخ بیانگر تمایلات درونی بشر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:تعیین مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری

  عنوان کامل پایان نامه :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان قسمتی از متن پایان نامه :   سریع بودن تحقیقات مقدماتی طبق ماده 61 از قانون آ.د.ک  مصوب78تحقیقات مقدماتی بایستی سریع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . نظریه شرط ضروری براساس این نظریه بایستی دید اگر اقدام مجرمانه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا-پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 3 1ـ اظهار مسأله 4 2ـ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال قسمتی از متن پایان نامه :   نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها به موجب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع حق اباحه تصرف از جهیزیه زوج

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده  قسمتی از متن پایان نامه :   جوانان دم بخت قربانی‌ جهیزیه می‌شوند بر اساس آمارهای گردآوری‌شده در ۱۰ سال گذشته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده  قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار اول: تاریخچه جهیزیه بی‌شک هیچ شالوده­ای مقدس­تر از شالوده بنای رفیع ازدواج نیست ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  تعیین تأثیر توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار سوم‌: توبه از نظر ادامه مطلب…

By 92, ago