پایان نامه حقوق

تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت شخصیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:آثار مترتب بودن بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1    حق حبس مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد(مگر موجل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:بررسی مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        حق انتخاب محل سکونت حق شوهر در تعیین محل سکونت، از لوازم حق تمکین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

آثار مترتب بودن بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        تعدد زوجات درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه زن در جهان‌بینی و فلسفه غرب، چه در افکار مذهبی وچه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص  قسمتی از متن پایان نامه :   :  مبارزه با قاچاق بشر و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

سازمان های پولی و مالی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص -پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص  قسمتی از متن پایان نامه :   طرح موضوع در ميان مصاديق مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل -پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی قسمتی از متن پایان نامه :   سوئیس: کشور سوئیس دارای یکی از پیشرفته ترین و جامع ترین ادامه مطلب…

By 92, ago