آموزشی

۷۱ نشونه که میگن هیچ سر رشته ای در مدیریت پول تون ندارین

آدما بیشتر با گذشت زمان، در موردای جور واجور مهارت بیشتری کسب می کنن. مثلا ما در مقایسه با ۵۰ پارسال، کشاورزان بهتری، دوندگان سریع تری، خلبانان مطمئن تری و آب وهواشناسان دقیق تری شده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۷ کاری که هیچوقت نباید هنگام دعوا با همسرتون انجام بدین

دعوا و دعوا بین همسران طبیعیه. به قول قدیمیا، دعوا نمک زندگیه! اما به شرطی که شورش درنیاید و یک اختلاف نظر جزئی، خیلی راحت به یک درگیری بزرگ تبدیل نشه. بارها پیش اومده که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۷۱ نشونه که میگن هیچ سر رشته ای در مدیریت پول تون ندارین 

آدما بیشتر با گذشت زمان، در موردای جور واجور مهارت بیشتری کسب می کنن. مثلا ما در مقایسه با ۵۰ پارسال، کشاورزان بهتری، دوندگان سریع تری، خلبانان مطمئن تری و آب وهواشناسان دقیق تری شده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل