آموزشی

۸ خطای جبران ناپذیر در بازاریابی اینترنتی

تعداد خیلی از بازاریابان هنوز به اصولی در بازاریابی تکیه می کنن که اشتباه و بعضی وقتا خطرناک هستن و موفقیت بازاریابی آنلاین رو به خطر میندازن. نتیجه تکیه بر اینجور اصولی اینه که بازاریابان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل