آموزشی

۸ راه حل که زندگی رو واسه افراد فراموشکار آسون تر می کنه 

خیلی از ما در طول روز بارها با فراموش کردن کارا یا موارد پیش پاافتاده روبرو میشیم. جا گذاشتن دسته کلید یا سوئیچ اتومبیل، فراموش کردن قرار ملاقات، فراموش کردن نام معلم فرزندمان و نظایر بیشتر بخوانید...

توسط 94، قبل
آموزشی

۸ دلیلی که بازاریابی ویدئویی واسه کسب وکار شما ضروریه

  شکی نیس که بازاریابی ویدئویی یکی از جدیدترین ابزارهاییه که می تونین به جعبه وسیله بازاریابی خود اضافه کنین. اما شاید هنوز نسبت به تواناییای اون دودلی داشته باشین و با خود فکر کنین بیشتر بخوانید...

توسط 94، قبل