دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه ها:

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اصلی: ترکیب عوامل سه گانه مدل و پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت می باشد.

فرضیه های ویژه:

1- عوامل فردی ( توجه ها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت اول قرار دارد.

2- عوامل بین فردی ( عدم وجود همراه و روابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت دوم قرار دارد.

3- عوامل ساختاری (هزینه، وقت ، امکانات و تجهیزات، فقدان مهارت و توانایی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت سوم قرار دارد.

4- ترکیب عوامل سه گانه مدل در پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با در نظر داشتن متغیر خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت می باشد.

5- ترکیب عوامل سه گانه مدل  شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با در نظر داشتن متغیر مشارکت (بر حسب شرکت کنندگان و عدم شرکت کنندگان، سطوح مشارکت و محتوای عوامل)، شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت می باشد.

6- میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی بر حسب متغیرخصوصیات فردی یکسان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد