دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زن و ورزش         

به علت های فراوان، که اغلب آنها فرهنگی- اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده می باشد تا شایستگی و لیاقت خود را برای مشارکت فعال در ورزش و فعالیتهای ورزشی به اثبات برساند زیرا همواره مرزهایی در برابر زن ترسیم شده می باشد و این مرزها تأثیر اجتماعی او را به عنوان موجودی مؤنث و ضعیف معرفی کرده اند. در بسیاری از اوقات به واسطه همین تحمیل اجتماعی، زن بر سر دو راهی زن بودن یا پرداختن به ورزش قرار گرفته و بایستی یکی را برگزیند زیرا که در اغلب جوامع انسانی مشارکت ورزشی به گونه ای سنتی منحصر به مردان بوده می باشد. حال آنکه ورزش و فعالیتهای جسمانی اختصاص به طبقه و گروه خاص ندارد بلکه موهبتی الهی می باشد که برخورداری از آن حق مسلم «هرانسانی» می باشد. زن و مرد و پیر و جوان هر یک می توانند بر حسب نیاز و توان خود از ورزش بهره مند شوند و به اهداف خود در سایه ورزش دست یابند. اما متأسفانه بنا به علت های گفته شده در بالا، زنان همیشه از ورزش منع شده و برکنار بوده اند و این آفتی بزرگ در جوامع کنونی می باشد درحالی که پیشرفتهای علمی روز به روز پرده از اسرار ورزش برداشته و تأثیر آن را روشن تر می نمایند حداقل نیمی از اقشار جامعه (زنان) دچار انواع ناراحتی ها و بیماریها ناشی از فقر حرکتی می باشد. هزینه مادی و معنوی که از سوی دولت ها برای این تفکر غلط صرف می شود بسیار سرسام آور و تأسف بار می باشد. این در حالی می باشد که با فرهنگسازی در این ارتباط می توان زنان جامعه را به عنوان مادران فردا و تربیت کنندگان نسل آینده ساز به ورزش و فعالیتهای جسمانی فراخواند و زمینه مشارکت فعال ایشان را در برنامه های ورزشی فراهم آورد. برای این مقصود بایستی امکانات و فرصتهای لازم را فراهم نمود و به زنان اجازه داد تا با حفظ ویژگی های جنسی و زنانه خود در سلامت و بهداشت جامعه تأثیر مهمی ایفا نمایند (43).

عوامل تأثیر گذار بر مشارکت

عواملی که بر نوع انتخاب ما از چگونگی صرف وقت در هنگام فراغت تأثیر می گذارند بسیارند. دسته اول عواملی که به خود فرد ارتباط دارند. دسته دوم عواملی که به محیط و شرایطی که فرد در آن قرار دارند. دسته سوم به عواملی که به موقعیتها و خدماتی که در اختیار فرد می باشد، مرتبط می باشد (16). 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد