دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عوامل بازدارنده فردی

عواملی هستند که با حالت های روانی فرد سروکار دارند و بر ارجحیت اوقات فراغت او تأثیر می گذارند، اما در ارتباط بین ارجحیت و مشارکت دخالت ندارند، مانند استرس، افسردگی، اضطراب، تمایلات مذهبی، خویشاوندی و عدم خویشاوندی افرادی که توجه خود را مطرح می کنند، اولویت های اجتماعی برای شرکت در فعالیت های خاص اوقات فراغت، درک میزان مهارت شخصی، ارزیابی فرد از مناسب بودن یا در دسترس بودن فعالیت های مختلف اوقات فراغت. همانطور که کرافورد و گادبی(1987) عنوان کرده اند، عوامل بازدارنده فردی نسبتاً ثابت هستند و اگرچه بعضی از آنها ( مثلاً دسترسی ) تحت تأثیر اجتماع هستند اما در سطح روانی – فردی تجربه می شوند (82).

عوامل بازدارنده بین فردی

عوامل بین فردی حاصل کنشهای بین فردی یا ارتباط بین خصوصیات فردی افراد می باشد. این عوامل یا حاصل عوامل فردی می باشد که همسران با خود به ارتباط زناشویی می آورند و در نتیجه بر مشارکت مشترک در فعالیتهای اوقات فراغت خاص اثر می گذارند یا موانعی هستند که به عنوان نتیجه روابط و تعامل همسران پیش می آیند. موانعی از این نوع ممکن می باشد هم بر ارجحیت و هم بر مشارکت در فعالیتهای مشترک اوقات فراغت و همراهی کردن در فعالیتهای اوقات فراغت اثر بگذارند (82). این مدل را می توان در دو حالت زیر اختصار کرد:

1- کرافورد و گادبی توضیح می دهند که عملکرد عوامل بازدارنده تنها می تواند با در نظر گرفتن مفهوم وسیع ارتباط ارجحیت – مشارکت درک شود.

2- آنها اظهار می کنند که علیرغم فرضیات متداول موانع در این ارتباط نه تنها با مداخله بین یک ارجحیت در انتخاب و مشارکت در آن فعالیت اقدام می کند ( موانع ساختاری)، بلکه به دو روش مهم دیگر نیز وارد اقدام می شوند: با نفوذشان بر ارجحیت ها ( عوامل بازدارنده فردی) و با تأثیرشان بر ارجحیت ها و مشارکت (عوامل بازدارنده بین فردی) (کرافورد و گادبی،1987).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد