دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت

شخصیت فرد، نیازهای او، علایقش، توانایی فیزیکی و اجتماعی اش و فرهنگی که در آن رشد کرده و هدفش در زندگی می توانند بر نحوه انتخاب و چگونگی مشارکت او تأثیرگذار باشند که به مطالعه سه عامل سن و مرحله زندگی خانوادگی فرد، جنسیت او و تحصیلاتش می پردازیم:

سن و مرحله زندگی خانوادگی: سن تأثیر مهمی بر میزان مشارکت فرد در امور فراغتی دارد، اما این تأثیر بسته به خود فرد ونوع فعالیت متغیر می باشد. در مورد کودکان این تغییر بسیار سریع می باشد زیرا در هر مرحله از مراحل زندگی نیاز کودک متفاوت می باشد. افراد بازنشسته زمان بیشتری برای شرکت در این نوع فعالیتها در مقایسه با افراد میانسال دارند. نوجوانان تا حدودی وقت کافی برای مشارکت در این نوع فعالیتها در اختیار دارند. با بالا رفتن سن و رسیدن فرد به سن سنین بازنشستگی، تمایل او برای شرکت در سرگرمی ها بیشتر می شود. نباید سن را یک عامل مجرد و منفک مد نظر گرفت مثلاً ازدواج یا بچه دار شدن و نیز بزرگ شدن فرزندان و مستقل شدن آنها والدین فرصت بیشتری برای شرکت درفعالیتها می یابند. بازنشستگی فرد تجرد و تأهل عاملی مؤثر برنوع و میزان مشارکت افراد در سرگرمی می باشد (16).

جنسیت و مشارکت در فعالیتهای فراغتی: بین الگوهای فراغتی زنان و مردان بعضی شباهتها و بعضی تفاوتها به چشم می خورد. اما زنان با دو مانع عمده روبرو هستند: تعهدات خانوادگی و بویژه مشغله های بچه داری بسیاری از زنان را از شرکت در فعالیتهای خارج از خانه باز می دارد. در تحقیقی که بیش از 30 سال پیش انجام شد مشخص گردید که جنسیت تأثیر چندانی بر میزان مشارکت افراد در فعالیتهای فراغتی ندارد اما آنجا که مسأله ورزش و سرگرمی های فیزیکی به میان می آید، جنسیت تأثیر عمده ای بازی می کند (16).

ماکس هانا [1] می گوید: ” در گذشته جنسیت تأثیری انکارناپذیر بر روی نوع فعالیتهای انتخابی داشت اما به تدریج که موقعیتهای جدیدی برای زنان ایجاد شد، هم زنان و هم مردان در فعالیتهای مشترک شرکت می کنند “. به این ترتیب می توان از این سخن چنین نتیجه گرفت که بسیاری از موانعی که بر سر راه مشارکت زنان در مسائل کلی اجتماعی هست، به تدریج کم رنگتر می شود. سی سال پیش مان [2] به این نتیجه رسید که بیشترین مخاطبان برنامه های تئاتر را زنان تشکیل می دهند. در برنامه های باله 73 درصد، در نمایشنامه ها 69 درصد و در اپرا 59 درصد تماشاچیان زن بودند. مشارکت زنان در فعالیتهای فرهنگی بیش از مردان و مشارکت مردان در فعالیتهای ورزشی بیش از زنان می باشد (16).

[1] – max hanna

2- mann

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد