دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طبقه بندی عوامل بازدارنده   

بایستی توجه داشت که طبقه بندی عوامل بازدارنده می تواند موجب فهم بیشتر این عوامل شود. پس، به عنوان نمونه در بعضی از تحقیقات، طبقه بندی از افراد ارائه شده می باشد که در آن بعضی از افراد تمایل به شرکت در فعالیتها را دارند اما بدلیل وجود موانع وعوامل بازدارنده قادر به شرکت نیستند و بعضی اصولاً هیچ علاقه ای به شرکت در این فعالیتها ندارد و نیز طبقه ای دیگر از افراد وجود دارند که بطور مداوم در فعالیتها شرکت دارند اما قادر به افزایش فعالیت مشارکتشان نیستند و افرادی که اصلاً علاقه به شرکت در این فعالیتها ندارند افرادی که از خدمات و سرویسهای اوقات فراغت استفاده می کنند و آنها که از این خدمات بهره نمی برند و افرادی که مشارکتشان متوقف شده در مقابل افرادی که فعالیت دیگری را بر می گزیده اند (79). به هر حال در طبقه بندی عوامل بازدارنده به موارد زیر نیز مواجه شده اند: عوامل بازدارنده داخلی و خارجی (جکسون،1985)، موانع جسمانی در مقابل موانع انگیزشی (هاوارد و کریمپتون،1984)، موانع مطلق در مقابل موانع نسبی (بوتثبی و همکاران،1981)، موانع متوقف کننده درمقابل جلوگیری کننده (جکسون و سیرل،1985) و عوامل بازدارنده موقت در مقابل عوامل بازدارنده همیشگی ( ایزوآهولا و منل،1985).

مدلی در مورد عدم استفاده از خدمات عمومی اوقات فراغت

گادبی (1985) مدلی کاربردی و ساده با هدف تفسیر علل عدم استفاده از خدمات عمومی اوقات فراغت ارائه داد. تمرکز این مدل براطلاعاتی بود که سطوح استفاده کنندگان بالقوه را با در نظر داشتن اینکه چه نوع خدمات اوقات فراغتی هست، تعیین می کرد او سه طبقه از افرادی که در فعالیتهای اوقات فراغت شرکت نمی کردند ارائه داد:

– آنهایی که از وجود خدمات اطلاع داشتند.

– آنهایی که در مورد وجود خدمات تردید یا اطلاع کمی داشتند.

آنهایی که از وجود خدمات اصلاً اطلاع نداشتند خود به گروه های زیر تقسیم می شوند:

– آنهایی که اصلاً تمایل به شرکت در فعالیتها را نداشتند.

– آنهایی که برای شرکت در فعالیت واجد شرایط لازم نبودند.

– آنهایی که فعالیت برایشان مناسب نبود.

– آنهایی که تمایل به شرکت در فعالیت را داشتند اما شرکت نمی کردند.

هر دو طبقه بندی فوق باز تقسیمات دیگری می یافتند. این مدل اظهار می کند که علت عدم علاقه افراد به شرکت در فعالیت به دلیل اثر تجارب منفی آنهاست، نظیر تجربه منفی فرد درمواجهه با منابع اوقات فراغت، یا خود فعالیت و یا عوامل اجتماعی مربوط. بالاخره اینکه، علت عدم شرکت افرادی که تمایل به شرکت داشتند احتمالاً مربوط می شود به علت های مربوط به نحوه عملکرد اسپانسرها، نظیر عدم رضایت بخش بودن ساعات استفاده از امکانات یا عللی مربوط به اسپانسرها نبودند نظیر کمبود وقت (46).

گادبی (1985) با ارائه این مدل کوشش کرد رشته ای ازعوامل را که بر مشارکت تأثیر می گذارند، مجزا سازد. او با یک توجه مدیریتی اینطور نتیجه گرفت که مفیدترین ساختاری برای متقاعد کردن به وجود آورندگان  امکانات تفریحی، تهیه و جمع آوری اطلاعات از افرادی می باشد که اصلاً در این فعالیتها شرکت نمی کنند. زیرا فقدان آگاهی در این مورد به نظر می آید که با نفوذترین مانع و سد در مسیر مشارکت می باشد (46).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد