دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سؤالات و فرضیه های پژوهش

سؤالات:

سؤالات این پژوهش عبارتند از:

1- با در نظر داشتن هدف پژوهش، مسئله اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه، عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی، طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت کدامند؟

2- آیا نحوه تأثیر عوامل بازدارنده بر مشارکت بانوان شهرستان جهرم در ورزش تفریحی با مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت مطابقت دارد ؟

3- کدامیک از عوامل بازدارنده این مدل تأثیر بیشتری برمشارکت بانوان شهرجهرم در ورزش تفریحی دارد؟

4- چگونه می توان عوامل بازدارنده را کاهش داد و زمینه ای فراهم کرد که زنان کشورمان مشارکت بیشتری را در ورزش اوقات فراغت داشته باشند؟

5- عوامل فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت می باشد؟

6- عوامل بین فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت می باشد؟

7- عوامل ساختاری بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت می باشد؟

8- ترتیب عوامل سه گانه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت در شرایط شهرستان جهرم بایستی چگونه باشد تا به پیش بینی های دقیق تری منجر شود؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد